Віза до Канади

Віза до Канади для українців

Оформлення туристичних віз до Канади стало простіше з компанією evisa.

Вартість візи до Канади

К-сть діб Вартість Інформація про візу
7-90 200€ Туризм, без личного присутствия

Документи для візи до Канади

  • Паспорт закордонний;
  • Паспорт цивільний, копії з відмітками;
  • 2 фотокартки 3,5 на 4,5 см.
  • ІПН копія.
  • Довідка з банку про наявність коштів на рахунку (чим більше тим краще, мінімум 1000 €). НЕОБОВ'ЯЗКОВО
  • Довідка з роботи з табличкою по з / п за останні 6 місяців. НЕОБОВ'ЯЗКОВО

Для дітей

  • Свідоцтво про народження, копія.
  • Довідка зі школи, ВУЗу
  • Дозвіл від одного з батьків на виїзд (нотаріально завірена копія)
Туризм як основний дохід багатьох держав

Актуальність теми дослідження. Туристичне господарство поглинає приблизно 6% світових витрат на споживання. У багатьох країнах питома вага витрат на туризм складає в середньому 4-7% загальних витрат на споживання. Наприклад, в таких країнах, як Австрія, Бельгія, Великобританія, Італія і Франція, частка витрат на туризм у загальних витратах населення на споживання коливається від 4 до 5%, в Канаді, США, Нідерландах, Норвегії, ФРН, Швейцарії, Швеції - від 6 до 8%.

Туризм як активний вид відпочинку населення слід розглядати як підсистему у складі всієї організації відпочинку. Він вимагає великих територій для своєї організації, значних капіталовкладень і трудових ресурсів. Саме це і обумовлює перетворення туризму в одну з важливих галузей господарства, яка є складовою частиною територіальної господарської системи.

Туризм володіє всіма ознаками, які визначають його як самостійну галузь національного господарства, що виникла в процесі суспільного розподілу праці. Причому туристичне господарство виступає як велика система з різноманітними зв'язками між її окремими елементами як у межах господарства окремої країни, так і в межах зв'язків господарства цієї країни зі світовим господарством в цілому.

Туризм варто розглядати як особливу галузь додатки суспільної праці, яка включає такі види людської діяльності, які спрямовані на організацію активного відпочинку населення. У цій галузі сфери послуг є свої економічні відносини. Продуктом праці тут виступають нематеріальні блага, створювані працівниками туристичних підприємств.

Туристичне господарство нині перетворилося в одну з найприбутковіших галузей. На міжнародний туризм припадає 7% обороту світової торгівлі, а для деяких країн туризм став важливою статтею їх доходу в зовнішньоекономічному обороті. Туристичний бізнес дає Австрії 23% її валютних доходів, Португалії - 28, Іспанії - 41, Мексиці - 44.

Канада, наприклад, отримує від туристів, які приїжджають в цю країну лісів і озер, більше, ніж від експорту своєї пшениці. Вкладення капіталів у туристичне господарство є дуже вигідним, оскільки воно порівняно швидко окупається, причому в іноземній валюті.

Читать также http://visaimho.com/canada.html

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить